Grønt fokus

Vi tenker miljø

Blink Optikk ønsker å holde fokus på miljø. Det finnes briller som er produsert av resirkulert plast og noen er farget med alger. Her skal vi legge ut mer informasjon om hvilke merker og på hvilken måte brillene er produserte.

Vi ønsker også å oppfordre alle våre leverandører til å kreve miljøvennlig produksjon ved sine fabrikker, dette jobbes det kontinuerlig med.

Angående kontaktlinser og avfall har vi lært at linser ikke skal kastes i toalettet men i restavfall. Både linsene og de små blisterne linsen ligger i skal i restavfall. Metallet som er i lokket vil bli sortert ut senere i prosessen. Dette har vi lært av personer som jobber i avfallsbransjen.