Linsetilpasning

Vi har lang erfaring med å tilpasse gode løsninger med kontaktlinser. Vi mener at det alltid er mulig å bruke linser så lenge du greier å ta de av og på. Vi vil selvfølgelig lære deg dette. 

Som frittstående butikk utenfor kjede står vi helt fritt til å velge hvilke kontaktlinser vi vil bruke.

Det finnes et stort utvalg av myke og komfortable linser. Disse fås som dagslinse, 2-ukerslinse og månedslinse. Styrkeomfanget på disse er nokså stort og bredt og kan korrigere synet for de aller fleste av oss. Overaskende mange har forståelse av at "mitt syn kan ikke korrigeres med linser". Dette er vi generelt uenige i. Det er velkjent at brille er den korreksjon som gir klarest syn. Men noen ganger er det litt upraktisk med brille. Da er linser et godt alternativ. Det meste av synsfeil kan korrigeres med linser,  men vi forventer ikke alltid like skarpt resultat i alle tilfeller. Målet er alltid å få linser til å fungere til det du trenger de til. 

Ved høye pluss - og minusstyrker kan vi få produsert myke linser helt etter ønske. Disse kommer som regel som månedslinse.

Ved svært skjeve hornhinner tilpasser vi harde kontaktlinser. Vi liker godt minisclerale linser. Denne linsetypen er hard og på størrelse med en myk linse. Man fyller den opp med saltvann og setter på øyet. Slik skaper man en "ny" jevn hornhinne og eliminerer alle ujevnheter i ens egen hornhinne. Disse linsene tas ut hver kveld og byttes ca en gang pr år, men dette vurderes ut fra slitasje på linsen.

Har du f.eks. keratokonus vil vi hjelpe deg med søknad til hjelpemiddelsentralen for å søke om støtte til spesialtilpassede linser.

Dersom du er nysgjerrig på linser kan du snakke med oss! Mye er mulig i denne verden. 

Hvilken dag passer det for deg å prøve linser ? Book time for nytilpasning eller en  vanlig kontroll dersom du allerede kan å håndtere linser.