Full synsundersøkelse             kr 800,-           Øyehelse, samsyn, brillestyrke, trykkmåling

Linsekontroll                              kr 450,-          Oppfølging av eksisterende linsekunder, minimum 1 g pr år

Nytilpasning, kontaktlinser     kr 950,-           Måling av styrker, prøvelinser, opplæring i bruk av linser

Retilpasning, kontaktlinser     kr 600,-           Måling av styrker, prøvelinser og evt kontroll


Bestill time her