Data-/terminalbriller
16 - 72 år

Svært mange har en del skjermarbeid i sin arbeidshverdag. Her kan du lese om hva databriller er og hvordan dette fungerer.

En databrille (terminalbrille) er en brille som er spesielt tilpasset din arbeidssituasjon. Det er en forutsetning at arbeidet ved dataskjermen skjer jevnlig og som en stor del av arbeidet. Herunder gjelder også arbeid i kasse i kolonial.

Databrillen vil oftest være en enstyrke-brille som er tilpasset avstanden til dataskjermen. Dersom arbeidsoppgavene krever skarpt syn både på nær og lengre avstand, kan flerstyrke-briller fungere godt. Et slikt behov må dokumenteres spesielt.

Standard progressive briller som egner seg til daglig bruk regnes ikke som databriller. Arbeidsgiveren har ikke plikt til å dekke utgifter til briller eller kontaktlinser som arbeidstakeren trenger i dagliglivet/utenom jobb.

Optiker skal ved undersøkelse dokumentere at:

- brillen arbeidstakeren skal bruke ved skjermarbeid, er ulik arbeidstakeren sin egen brille, dvs. at arbeidstakeren ikke kan bruke den vanlige brillen sin (dette gjelder oftest personer over 40–45 år), eller

- arbeidstakeren trenger korreksjon på grunn av at han eller hun er svakt langsynt (hypermetropi) og/eller har skjeve hornhinner (astigmatisme) eller samsynsvansker. Disse tilfeller kan gi problem ved dataskjermarbeid og ikke ellers i fritiden.

Det er arbeidsgiver som skal dekke utgiftene i forbindelse med synsundersøkelse, skjermbrille og tilpassing av brille, utført av optiker. Dette gjelder også kostnader for eventuell oppfølging hos spesialist og andre nødvendige synshjelpemiddel. Det er ikke fastsatt noen beløpsgrense.

Dersom arbeidstakeren ønsker mer kostbare løsninger enn det som er nødvendig, er ikke arbeidsgiveren forpliktet til å dekke dette. Eksempel på merutgifter kan være spesiell montering, valg av type glass, innfatning og lignende, altså elementer som ikke er nødvendige for funksjonen til brillen. Slike ekstra kostnader må arbeidstakeren regne med å dekke selv.


Forskriften for arbeid ved dataskjerm, kapittel 5 pgf 11 sier:

§ 11. Oppfølging av arbeidstakers syn

1.

Arbeidstakerne skal få tilbud om øyeundersøkelse og synsprøve foretatt av en person med nødvendige kvalifikasjoner:

 (= Blink Optikk)

-

før de begynner arbeid ved dataskjermen,

 

-

om nødvendig med jevne mellomrom i tiden deretter og


-

dersom de får synsproblemer som kan skyldes arbeidet ved dataskjermen.

 

2.

Arbeidstakerne skal ha rett til undersøkelse hos øyespesialist dersom utfallet av undersøkelsen og prøvene nevnt i nr. 1 gjør det nødvendig.

 

3.

Dersom utfallet av undersøkelsen og prøven nevnt i nr. 1 eller av undersøkelsen nevnt i nr. 2 gjør det nødvendig, og dersom vanlige synskorrigerende hjelpemidler ikke kan benyttes, skal arbeidstakerne få spesielle synskorrigerende hjelpemidler som egner seg for vedkommende arbeid.

 

4.

Utgifter knyttet til syns- og øyeundersøkelser samt til spesielle synskorrigerende hjelpemidler som følge av denne paragraf, skal dekkes av arbeidsgiver.


Vi har selvfølgelig god kontroll hva man har krav på og ikke som arbeidstaker, og vi mener at et optimalt syn på jobb gir bedre effektivitet og mindre fravær for de ansatte. Så det er absolutt i arbeidsgivers interesse at de ansattes syn er tilrettelagt arbeidsoppgavene på jobb.

Her kan du se en liten film om dataglassene vi benytter: https://www.youtube.com/watch?v=v9jZJ2V1WkY


Ta kontakt med oss dersom du ønsker en undersøkelse i forbindelse med din arbeidssituasjon. Vi har standardisert skjema som kan benyttes dersom dere ikke har egne på din arbeidsplass.