Generell støtte for briller til barn
0 - 18 år

Den nye støtteordningen fra 1. august 2022 som favner alle med behov for briller frem til de fyller 18 år. Langsynte, nærsynte, skjeve hornhinner og lesebrille faller inn under denne ordningen.

Regjerningen har innfør en ny, generell, støtteordning for briller til alle under 18 år. Denne trer i kraft 1. august 2022. Vi prøver her å forklare hvordan denne ordningen fungerer.
NB: Støtteordningen for amblyopibehandling for barn under 10 år som ble endret mars 2020 vil løpe som tidligere.

Den nye ordningen vil altså gi økonomisk støtte til barn og ungdom under 18 år som trenger briller, så lenge styrken er minimum 1,00 på ett av glassene. Dette vil gjelde både langsynte, nærsynte skjeve hornhinner eller om man bare trenger lesebrille. Så dette er en ordning som dekker langt flere enn noen gang tidligere.
Stønaden er delt inn i 6 ulike satser som bestemmes av styrken i brillen. Laveste sats er kr 750,- og høyeste er 4.850,- og kan benyttes en gang pr år.
Brillen må bestilles hos optiker med autorisasjon og som tilbyr tilpasning av barnebriller.

Optiker har fått mulighet for direkte oppgjør mot NAV slik at foreldre slipper søkeprosessen selv, og kan kun utføres etter en brillebestilling er utført. Beløpet man får i støtte fra NAV trekker vi fra på bestillingen og gjelder kun for brille, ikke undersøkelsen eller kontaktlinser.
 Her kan du lese NAV sin informasjon om den nye støtteordningen.

Dersom du har barn under 10 år som faller under Amblyopibehandling vil det være best å benytte denne ordningen, men man kan benytte denne ordningen til en reserve- sports- eller sobrille.