Hva er DIN viktigste sans?

Er det synet?

De fleste vi har snakket med hevder at "synet er det siste jeg vil miste". Kanskje er det spesielt fordi de er hos optiker når de sier det.. Vi vil vel helst slippe å miste NOEN sanser. Uansett tar vi dette utsagnet på alvor og ønsker at alle bevarer synet så godt det lar seg gjøre hele livet.

Faktum er at ca 80% av våre sanseinntrykk kommer via øynene og synet. Vi tenker derfor at det er viktig at synet fungerer godt i hverdagen. Vi har en følelse av at både arkitekten, musikeren, læreren, sykepleieren og renholderen vil mene at de har behov for et godt syn i hverdagen. Som optikere er vår jobb å finne løsninger som er nødvendige og fungerer godt for hver enkelt kunde.

Vi tenker at optiker skal være første, naturlige sted å henvende seg dersom man føler man har problemer med synet. Les mer om hva vi tenker om undersøkelsen og det å finne riktig brille til deg.

Her kan du bestille time i Åsane eller på Osterøy direkte.