Full synsundersøkelse             kr 800,-           Øyehelse, samsyn, brillestyrke, trykkmåling

Linsekontroll                               kr 450,-          Oppfølging av eksisterende linsekunder, minimum 1 g pr år

Nytilpasning kontaktlinser     kr 950,-           Måling av styrker, prøvelinser, opplæring i bruk av linser

Retilpasning kontaktlinser     kr 600,-           Måling av styrker, prøvelinser og evt kontroll

Tilpasning av lupebrille           kr 950,-            Inkl. utmåling av brillestyrker til aktuell situasjon.

Enkel service Høreapparat      kr 375,-            Inkl. bytte av filter og rens.

Full service Høreapparat         kr 500,-            Inkl. test av lyd, sjekk mot app, dypere rens. Utført av audiograf.            (ev. reservedeler kommer i tillegg)

Lydjustering på høreapp.        kr 400,-            Utføres av audiograf. 

Bestill time til optiker ved å trykke på ønsket undersøkelse.