Myopikontroll

Nærsynthet heter myopi på fagspråk. 

Vi vet at nærsynthet utvikler seg oftest hos barn mellom 8 og 18 år. Det anslås at rundt år 2050 vil ca 50% av verdens befolkning være nærsynte hvorav 20% av disse igjen vil ha styker over -6,00D (høygradig myope). 

Når man blir nærsynte vokser øyet og alle strukturer inni øyet vil strekkes og kan dermed øke risikoen for andre komplikasjoner som i verste fall er synstruende. 

Derfor har de øyeinteresserte optikere og leger i verden sett behovet for å minke utviklingen av nærsynthet hos hvert enkelt barn. Man har gjennom mange år forsket seg fram til de riktige hjelpemidler og har nå funnet tiltak som beviselig hjelper.

1: eksponering for dagslys minimum 2 timer daglig.

2: brille- og linsekorreksjon med innlagt pluss-styrke i periferien.

3: Tidlig behandling. Dersom barnet er +0,75 eller mindre når det er 6 år gammelt er det en stor sannsynlighet for at hen vil kunne bli nærsynt. Man da kan allerede nå starte behandling! Man finner større effekt jo tidligere en starter.

4: skjermtid - dette er det delte meninger om. Forskning gir ulike konklusjoner. Skjermtid vil i så fall ha samme effekt som alt nærarbeid som lesing, tegning, lego o.l. og kan derfor ikke sies å være rent uheldig i forhold til øyeutviklingen. Vi anbefaler derfor kreativt nærarbeid fremfor passiv skjermtitting!

Av 100 barn som er +0,75 (eller mindre) når de er 6 år gamle og har 2 foreldre som er nærsynte vil 75 av disse selv være nærsynte før de er 13 år gamle. 

Ta kontakt med oss dersom du eller andre i familien er nærsynte og ønsker å begrense utviklingen til ditt barn eller book time direkte her.

Les mer om nærsynthet på World Council of Optometry sin nettsider her eller fra International Myopia Institute her.