Vanlige Øyesykdommer

Her kan du lese om de vanligste øyesykdommene

Grå stær: En aldersendring som kommer til oss alle dersom vi lever lenge nok. Noen kan være født med det og følges videre av øyelege de første årene. Men de fleste av oss vil oppleve det som en gradvis endring av synet fra ca 60 års alder og videre ut i livet. Det er mange som ikke merker noe til denne utviklingen mens andre føler seg plaget. Optiker vil helt automatisk følge denne utviklingen når du er på undersøkelse hos oss og vi tar grep når vi sammen finner ut at det er på tide. Da henviser vi deg til operasjon hos øyekirurg. Grå stær kan ikke skade synet ditt på sikt og du vil som regel få godt syn igjen etter en operajson.


Grønn stær: dette er en øyesykdom. Den er smertefri, påvirker ikke synsskarpheten din og den kan rekke å gjøre stor skade dersom du ikke sjekker dine øyne med jevne mellomrom. Et kjent begrep rundt grønn stær er dette med trykket i øynene. Ja, en del av pasientene har høyt trykk, men mange har normalt trykk men likevel grønn stær. Det er derfor viktig å ta en grundig test hos optiker ca hvert 2. - 3. år etter fylte 40 år hvor man bl.a. ser på synsnervene, øyetrykket og synsfeltet ditt. Dersom du har foreldre eller søsken med grønn stær må du gi oss beskjed om dette.

Hvis vi finner mistanke om grønn stær i dine øyne vil vi henvise til øyelege for videre utredning og eventuell behandling. Tidlig diagnose og behandling gir bedre prognoser for godt syn resten av livet.

Info om grønn stær: https://www.blindeforbundet.no/oyehelse-og-synshemninger/gronn-staer-glaukom

Nettsiden til glaukomforeningen (grønn-stærforeningen) : https://glaukomforeningen.no/


Macula degenerasjon (AMD): dette er en aldersrelatert endring av skarpsynsområdet, macula, i netthinnen. Det finnes en tørr og en våt variant. Den tørre er den vanligste og rammer, i mer eller mindre grad, ca hver 10. person over 70 år. Denne utvikler seg nokså langsomt og gir gradvis svekket syn i form av en forstyrrelse i senter av synsfeltet ditt.

Den våte varianten er sjeldnere men kommer raskt og gir et større synstap. Disse tilfellene skal henvises til vurdering hos øyelege for å se om det er aktuelt med behandling. Ved å injisere et serum i øyet vil man kunne gjenvinne en del av skarpsynet sammenlignet med om man går ubehandlet. Disse injeksjonene får man ved øyeavdelingen på sykehus.

Se https://www.blindeforbundet.no/oyehelse-og-synshemninger/aldersrelatert-maculadegenerasjon for mer informasjon.

Diabetes: Dersom blodsukkeret er ustabilt over tid kan dette medføre endringer i brillestyrker og endringer i øyet. Styrkeendringer kan være forbigående, Men som lengre konsekvens av diabetes type 1 og 2 kan man se nydannelse av blodkar i netthinnen og andre steder i øyet. Disse nye blodkarene er svært skjøre og kan lekke blod. Blødninger kan gi skade i netthinnens funksjon. Alle med diabetes i dag bør få utført årlige øyeundersøkelser. 


Blindeforbundet har en grei nettside med informasjon om de ulike øyesykdommer: https://www.blindeforbundet.no/oyehelse-og-synshemninger