Barn og syn
Barnas syn er viktig!
Barn kan ha vanskelig for å vite om deres syn er "normalt" eller ikke. Det er ikke lett for oss voksne å forstå om vi ser det vi skal eller ikke, og barn har færre referansepunkter enn oss. Derfor er det viktig at man som foreldre tenker på synet når man vurderer barnas evner og atferd.
Tegn på at barnet kan ha vansker med synet kan være at han/hun: blir trett/lei/irritabel om ettermiddagen, tar seg til pannen, blunker mye, klør seg ofte i øynene, liker ikke å lese, synes ikke 3D-film er noe særlig - ja, listen kan være lang.

For at læring i skolen skal bli best mulig er synet svært viktig! Hvis barnet bruker mye muskelkraft på å holde bokstavene i boken skarpe vil det være mindre kapasitet til å ta imot informasjonen som faktisk står skrevet. Hvis barnet får vansker med å tilegne seg ny kunnskap kan han/hun få en lavere mestringsfølelse og motivasjonen kan bli svakere.
Årsaken til at barn kan få disse plagene kan være: at barnet er langsynt, har skjeve hornhinner, har redusert fokuseringsevne eller vansker med samsynet. 

Et nærsynt barn vil som regel fungere godt i nærsituasjon, men foreldre og lærere merker raskt når barnet ikke ser objekter på avstand som man selv kan se, så denne tilstanden avdekkes som regel tidlig hos barn.

Forskningen viser nå at det er mulig å redusere HVOR nærsynt et barn blir. Dersom begge foreldre er nærsynte og barnet blir nærsynt i tidlig skolealder er det absolutt stor sjangs for at barnet kan ende opp med veldig nærsynte øyne som voksen. dette kan medføre økt risiko for øyesykdommer og begrensninger når det gjelder briller, kontaktlinser og operajsoner senere i livet.

Dette vil naturlig bli et tema ved en undersøkelse hos oss og vi vil da informere mer om dette. Du kan også lese litt mer her.

Vi har lang erfaring med undersøkelser av barn fra 5 år og eldre. Barnet kan følges her for behandling av amblyopi, myopiutvikling (nærsynthet), samsynstrening eller andre synsfeil. Noen ganger er briller løsningen, andre ganger er det trening som kan være løsningen.

Kontaktlinser kan tilpasses når barnet selv er motivert for å starte med dette.

Har kan du bestille tid for undersøkelse av ditt barn eller deg selv.

Hva er amblyopi? Les her

Her kan du lese om de ulike støtteordningene vi har i dag.