Vi har de samme øynene hele livet

Barn - ungdom - ung voksen - voksen - godt voksen - pensjonist.

Man kan jo få et nytt syn på saker og ting her i livet, men det er jo likevel de samme øynene vi ser med.

Som det meste i kroppen vår skal vi også leve resten av livet med de øynene vi er født med.

Her har vi prøvd å beskrive øyets ulike livsfaser for å illustrere at heller ikke øyet er statisk gjennom livet. Vi er i en evig endring så lenge vi lever.

Kort fortalt er barn som regel litt langsynte frem til de er 6-9 år gamle. Dette er helt normalt og vil være problemfritt for de fleste. "Overlangsynte" barn vil kunne vise en innoverskjeling på ett øye eller virke uinteressert i ting som foregår for nært (perler, tegning, lese o.l.). Disse blir henvist fra helsestasjon eller lege for videre undersøkelse hos øyelege. Dersom det er fare for at synet ikke utvikler seg normalt uten briller vil man få stønad fra NAV til disse utgiftene. Les mer om barn og syn her.

Studier viser at eksponering for dagslys, fysisk aktivitet og et sunt kosthold er bra også for synet. Det finnes ingen bevis for at nærarbeid (dataspill, TV, smarttelefon o.l.) er skadelig, men man oppfordrer barn (og foreldre) til å være aktive og bruke fantasien fremfor passiviteten som en digital skjerm kan gi.

I skolealder er det viktig å kunne se godt på nær når man skal lære seg mye nytt. Dersom du som forelder opplever at barnet vegrer seg for lekser, virker trett og sliten etter skoledagen, klager på hodepine eller ikke følger normal leseutvikling bør du ta kontakt med oss. Da kan synet være en medvirkende faktor. Også i forhold til dysleksiutredning skal alltid synet sjekkes. Vi hjelper deg selvfølgelig med dette.

Så kommer tenårene og puberteten. Vi vet at øyet vokser en del i denne fasen av livet og det virker som at mange av de som skal bli nærsynte begynner denne utviklingen i tenårene. Dette oppdages ofte relativt raskt hos de fleste. Man får vansker med å se tavlen på skolen, kjenner ikke igjen ansikter på avstand eller teksten på TV blir uklar. Så når tiden er moden for det kan vi hjelpe med briller og/eller kontaktlinser.

I 20-30-årene er det egentlig lite som skjer med de fleste øyne. Man kan merke noen vansker med å se skarpt på nært når man begynner å studere eller har kommet i jobb. Dette vil man hovedsaklig merke i form av pressfølelse bak og rundt øynene eller økende grad av hodepine. Kanskje trenger man en avlastning dersom man sitter mange timer ved PC-skjerm. Tørre øyne kan også skape ubehag. Ta kontakt med oss for råd.

Under og etter svangerskap kan man se endringer i synet hos enkelte. Dette kan være varige endringer men også forbigående.

Spoileralert: I løpet av 40-årene kommer det store forfall! Men husk; for bare 200 år siden levde vi ikke så mye lenger enn til vi var ca 40 år gamle. Kroppen, og heller ikke øynene, er ikke konstruert for å vare lenger. Evolusjonen går så mye saktere enn vår kunnskap. Vi er som skilpadder som skal på samme festen som el-syklene..

I forhold til synet dette ti-året merker man økende problemer i nærsituasjon. Man føler seg tyngre rundt øynene og er oftere trett og sliten etter en dag på jobb. En del blir bekymret for sykdom (både i øyne og generelt) og oppsøker fastlegen først. Vi vil anbefale å også ta en grundig synstest hvor vi ser om synet kan ha en medvirkende årsak til plagene. Det som skjer hos oss alle er at linsen i øyet blir stivere og kan ikke lenger fokusere når vi skal skifte fokusavstand. Musklene vil gjerne hjelpe til og bruker masse kraft og energi på å prøve å krumme den linsen, men linsen er ikke lenger fleksibel og kan ikke gjøre som den blir bedt om. All denne muskelanstrengelsen vil medføre smerte for personen. Det er ikke farlig å prøve å presse på litt ekstra, men det kan bli vondt. Vi utfører synsundersøkelser fra kl 9.00 hver morgen, send oss en beskjed så ringer vi deg tilbake eller du kan finne entimesom passer for deg her.

Linsens fleksibilitet avtar altså gradvis fra ca 45 års alder og frem til vi er rundt 55 år gamle. Da er den så og si helt avstivet. Forhåpentligvis har du til nå funnet en løsning som fungerer for deg.

De neste 20 årene er da en gradvis endring i den samme linsen. Fra å bli stiv blir den nå noe gulere. Dette er fysiske endringer som vi kan se i linsen din ved hjelp av mikroskop. På grunn av dette vil man merke økende behov for lys, både innen- og utendørs, og man vil måtte bytte brilleglassene med ujevne mellomrom. Her finner man store individuelle forskjeller og hvert menneske må vurderes for seg. Vi opplever store forskjeller når det kommer til aktivitetsnivå og synskrav hos de i denne alderen. Her er vår jobb å tilpasse en løsning som er fornuftig for den enkelte og samtidig forklare nøye hva som foregår inne i øyet.

Etter hvert blir linsen grålig og begynner å svekke synet selv om du har vært hos oss og har de beste briller på. Da har du kanskje fått grå stær. Grå stær kan opereres bort når det er fornuftig og du vil sannsynligvis få en del klarere syn etter en slik operasjon. Vi henviser til operajson når det er tid for det.

Med økende alder kommer også risiko for øyesykdommer. Du kan lese om de vanligste tilstandene her.